EDUKACIJA ZA USPJEŠNU ZARADU NA INTERNETU PUTEM KOMERCIJALNIH I KOMPENZACIONIH VJEŠTINA

SERIJA 1.AUTOR Dinko Jeleč

                   
"ZATVARAJTE SEBI ""HEP"", A U DUBINI TRASE PRODAJTE ROBU ILI USLUGU I
TIME STE NAPRAVILI UČINAK,STVORILI NOVOG KUPCA,A ZATVORILI "HEP".
(za bliža pojašnjenja možete nas kontaktirati na: posredovanje@vip.hr

                               
                                                 
HEP                            => HEP KA                                                                       
HEP KA                         => ELEK. PROIZ. TRGOVINA ZG                                                     
ELEK. PROIZ. TRGOVINA ZG       => BRODOMERKUR ST                                                               
BRODOMERKUR ST                 => SAMOBORKA                                                                    
SAMOBORKA                      => NAŠICE CEMENT                                                                
NAŠICE CEMENT                  => HRVATSKE ŠUME                                                                
HRVATSKE ŠUME                  => GAVRILOVIĆ MESNA IND.                                                        
GAVRILOVIĆ MESNA IND.          => LURA                                                                         

PRESNIMAVANJE I UMNOŽAVANJE STROGO ZABRANJENO                                               
PREMA ZAKONU O AUTORSKIM PRAVIMA.                                               
                                                                                                                                                         
HEP                            => ABB KA                       
ABB KA                         => 3 MAJ TIBO MATULJI           
3 MAJ TIBO MATULJI             => TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ   
TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ     => STROJOPROMET                 
STROJOPROMET                   => ROBNI TERMINALI              
ROBNI TERMINALI                => HŽ                           
HŽ                             => KONČAR INSTITUT              
KONČAR INSTITUT                => CIGLANA PETRINJA             
CIGLANA PETRINJA               => INA                          
INA                            => IZOMONT                      
----------------------------------------------------------------
                                                               
                                                               
----------------------------------------------------------------
HEP                            => HEP KA                       
HEP KA                         => ELEK. PROIZ. TRGOVINA ZG     
ELEK. PROIZ. TRGOVINA ZG       => METAL ZG                     
METAL ZG                       => METAL MINERAL ZG             
METAL MINERAL ZG               => TLM TVP ŠI                   
TLM TVP ŠI                     => TRANSADRIJA RI               
TRANSADRIJA RI                 => NARODNE NOVINE               
NARODNE NOVINE                 => ZRINSKI TISKARA ČAKOVEC      
ZRINSKI TISKARA ČAKOVEC        => TRGOCENTAR ČAKOVEC           
TRGOCENTAR ČAKOVEC             => KONZUM                       
KONZUM                         => LURA                         
----------------------------------------------------------------
                                                               
                                                               
----------------------------------------------------------------
HEP                            => HEP KA                       
HEP KA                         => ELEK. PROIZ. TRGOVINA ZG     
ELEK. PROIZ. TRGOVINA ZG       => METAL ZG                     
METAL ZG                       => METAL MINERAL ZG             
METAL MINERAL ZG               => TLM TVP ŠI                   
TLM TVP ŠI                     => TRANSADRIJA RI               
TRANSADRIJA RI                 => ČISTOĆA                      
ČISTOĆA                        => INA                          
INA                            => IZOMONT                      
----------------------------------------------------------------
NUDITE ROBU SUBJEKTIMA NA DESNOJ STRANI KAKO BI AUTOMATIZMOM IMALI
I KUPCA I CILJANOG DOBAVLJAČA ILI VEĆ POSTOJEĆEG DOBAVLJAČA.
----------------------------------------------------------------
HEP                            => ABB KA                       
ABB KA                         => 3 MAJ TIBO MATULJI           
3 MAJ TIBO MATULJI             => TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ   
TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ     => GUMIIMPEX                    
GUMIIMPEX                      => EL. KONTAKT                  
EL. KONTAKT                    => GRAD ZAGREB                  
GRAD ZAGREB                    => ZG CESTE                     
ZG CESTE                       => NOVOGRADNJA ZG               
NOVOGRADNJA ZG                 => KONDAK METKOVIĆ              
KONDAK METKOVIĆ                => PETROKEMIJA KUTINA           
PETROKEMIJA KUTINA             => IGM LEPOGLAVA                
IGM LEPOGLAVA                  => INA                          
INA                            => FRANCK                       
----------------------------------------------------------------
                                                               
                                                               
----------------------------------------------------------------
HEP                            => HEP KA                       
HEP KA                         => ELEK. PROIZ. TRGOVINA ZG     
ELEK. PROIZ. TRGOVINA ZG       => BRODOMERKUR ST               
BRODOMERKUR ST                 => ENIKON MONTAŽA KUTINA        
ENIKON MONTAŽA KUTINA          => TRANSŠPED                    
TRANSŠPED                      => HŽ                           
HŽ                             => KONČAR INSTITUT              
KONČAR INSTITUT                => ANTUNOVIĆ                    
ANTUNOVIĆ                      => INA                          
INA                            => GRADSKA PLINARA              
----------------------------------------------------------------
DO DANAS STE IMALI VELIKE TROŠKOVE I MUKE A OD DANAS ZA VAS VRŠI
PRIPREMU AUTOR, KAKO BI VAS DOVEO DO CILJA SA MINIMALNIM TROŠKOVIMA
----------------------------------------------------------------
HEP                            => ALSTOM KARLOVAC              
ALSTOM KARLOVAC                => TERMIKA ZG                   
TERMIKA ZG                     => TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ   
TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ     => SAMOBORKA                    
SAMOBORKA                      => VODOOPSKRBA I ODVODNJA       
VODOOPSKRBA I ODVODNJA         => VODOTEHNIKA ZG               
VODOTEHNIKA ZG                 => MIV VARAŽDIN                 
MIV VARAŽDIN                   => HŽ                           
HŽ                             => BRODOMERKUR                  
BRODOMERKUR                    => KONČAR UGOSTITELJSTVO        
----------------------------------------------------------------
                                                               
                                                               
----------------------------------------------------------------
HEP                            => ALSTOM KARLOVAC              
ALSTOM KARLOVAC                => TERMIKA ZG                   
TERMIKA ZG                     => TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ   
TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ     => SAMOBORKA                    
SAMOBORKA                      => NAŠICE CEMENT                
NAŠICE CEMENT                  => HRVATSKE ŠUME                
HRVATSKE ŠUME                  => GAVRILOVIĆ MESNA IND.        
GAVRILOVIĆ MESNA IND.          => LURA                         
----------------------------------------------------------------
OVE TRASE ZAISTA SU VODILJE DA LAKŠE DOĐETE DO CILJA,MEĐUTIM DA BI
DOŠLI DO CILJA UVIJEK SE MORATE KONSULTIRATI SA SUBJEKTOM IZ TRASE.
----------------------------------------------------------------
HEP                            => HEP KA                       
HEP KA                         => ELEK. PROIZ. TRGOVINA ZG     
ELEK. PROIZ. TRGOVINA ZG       => BRODOMERKUR ST               
BRODOMERKUR ST                 => ENIKON MONTAŽA KUTINA        
ENIKON MONTAŽA KUTINA          => VIG ZG                       
VIG ZG                         => GRAMAT ZAGREB                
GRAMAT ZAGREB                  => MONTKEMIJA ZAPREŠIĆ          
----------------------------------------------------------------
                                                               
                                                               
----------------------------------------------------------------
HEP                            => ABB KA                       
ABB KA                         => 3 MAJ TIBO MATULJI           
3 MAJ TIBO MATULJI             => TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ   
TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ     => GUMIIMPEX                    
GUMIIMPEX                      => EL. KONTAKT                  
EL. KONTAKT                    => MERKUR INTERNATIONAL         
MERKUR INTERNATIONAL           => KIO ORAHOVICA                
KIO ORAHOVICA                  => BELIŠĆE                      
BELIŠĆE                        => BILJE MERKANT                
BILJE MERKANT                  => VINDIJA                      
----------------------------------------------------------------
KOMBINIRAJTE OVIM VELIKIM MOGUĆNOSTIMA I POTENCIJALOM ZA PRODAJU,
ISTO TAKO CILJAJTE U FINANCIJE KOD DRUGIH SUBJEKATA.
----------------------------------------------------------------
HEP                            => HEP KA                       
HEP KA                         => ELEK. PROIZ. TRGOVINA ZG     
ELEK. PROIZ. TRGOVINA ZG       => BRODOMERKUR ST               
BRODOMERKUR ST                 => ENIKON MONTAŽA KUTINA        
ENIKON MONTAŽA KUTINA          => TRANSŠPED                    
TRANSŠPED                      => HŽ                           
HŽ                             => ALKOM SINJ                   
ALKOM SINJ                     => KAMEN PAZIN                  
----------------------------------------------------------------
                                                               
                                                               
----------------------------------------------------------------
HEP                            => ALSTOM KARLOVAC              
ALSTOM KARLOVAC                => TERMIKA ZG                   
TERMIKA ZG                     => TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ   
TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ     => ZAGREBAČKI VELESAJAM         
ZAGREBAČKI VELESAJAM           => INTERGRAFIKA                 
INTERGRAFIKA                   => EXPORT DRVO                  
EXPORT DRVO                    => ČESMA FURNIR BJ              
ČESMA FURNIR BJ                => ČAZMATRANS                   
ČAZMATRANS                     => GUMIIMPEX                    
GUMIIMPEX                      => KTC KŽ                       
KTC KŽ                         => LURA                         
----------------------------------------------------------------
PREKO OVIH RJEŠENJA STVARATE I BOLJU MOGUĆNOST NABAVE ROBA I USLUGA
SAMI BIRATE VJEROVNIKA JER VI VIDITE NAJBOLJU MOGUĆNOST NA TRASI.
----------------------------------------------------------------
HEP                            => ABB KA                       
ABB KA                         => TERMIKA ZG                   
TERMIKA ZG                     => TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ   
TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ     => GUMIIMPEX                    
GUMIIMPEX                      => TRGOHIT ČAKOVEC              
TRGOHIT ČAKOVEC                => VINDIJA                      
----------------------------------------------------------------
                                                               
                                                               
----------------------------------------------------------------
HEP                            => ABB KA                       
ABB KA                         => TERMIKA ZG                   
TERMIKA ZG                     => TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ   
TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ     => ZAGREBAČKI VELESAJAM         
ZAGREBAČKI VELESAJAM           => INTERGRAFIKA                 
INTERGRAFIKA                   => EXPORT DRVO                  
EXPORT DRVO                    => HRVATSKE ŠUME SENJ           
HRVATSKE ŠUME SENJ             => HŽ                           
HŽ                             => JUROGRAD VINKOVCI            
JUROGRAD VINKOVCI              => PP MAKSIMIR                  
PP MAKSIMIR                    => VINDIJA                      
----------------------------------------------------------------
MOŽDA SE TREBATE NAPLATITI OD VEĆ POSTOJEĆEG DUŽNIKA,POTRAŽITE GA
ILI ZATRAŽITE RJEŠENJE OD AUTORA DA VAM SLOŽI RJEŠENJE.
----------------------------------------------------------------
HEP                            => HEP KA                       
HEP KA                         => ELEK. PROIZ. TRGOVINA ZG     
ELEK. PROIZ. TRGOVINA ZG       => BRODOMERKUR ST               
BRODOMERKUR ST                 => ENIKON MONTAŽA KUTINA        
ENIKON MONTAŽA KUTINA          => GRADSKI URED                 
GRADSKI URED                   => ZG CESTE                     
ZG CESTE                       => ŽITNJAK                      
ŽITNJAK                        => DUKAT                        
DUKAT                          => KRAŠ                         
KRAŠ                           => GRADSKA PLINARA              
----------------------------------------------------------------
                                                               
                                                               
----------------------------------------------------------------
HEP                            => ALSTOM KARLOVAC              
ALSTOM KARLOVAC                => TERMIKA ZG                   
TERMIKA ZG                     => TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ   
TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ     => ZAGREBAČKI VELESAJAM         
ZAGREBAČKI VELESAJAM           => ILMA LUČKO                   
ILMA LUČKO                     => LABUD ZG                     
LABUD ZG                       => BADEL 1862                   
BADEL 1862                     => EUROŠPED                     
EUROŠPED                       => ROBNI TERMINALI              
ROBNI TERMINALI                => HŽ                           
HŽ                             => MOSLAVKA KUTINA              
MOSLAVKA KUTINA                => MOSLAVINA KUTINA             
MOSLAVINA KUTINA               => HIDRAULIKA KURELJA SESV. KRALJ
HIDRAULIKA KURELJA SESV. KRALJ => TRGOSTIL D. STUBICA          
TRGOSTIL D. STUBICA            => FRANCK                       
----------------------------------------------------------------
MOŽDA IMATE POTREBU ZA CILJANIM DOBAVLJAČEM A POTREBNA VAM JE TRASA
KAKO BI SE LAKŠE ZATVARALI ILI KONAČNO RJEŠENJE NA CD-U.
----------------------------------------------------------------
HEP                            => ALSTOM KARLOVAC              
ALSTOM KARLOVAC                => TERMIKA ZG                   
TERMIKA ZG                     => TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ   
TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ     => HŽ                           
HŽ                             => LONJA KUTINA                 
LONJA KUTINA                   => FRANCK                       
----------------------------------------------------------------
                                                               
                                                               
----------------------------------------------------------------
HEP                            => HEP KA                       
HEP KA                         => ELEK. PROIZ. TRGOVINA ZG     
ELEK. PROIZ. TRGOVINA ZG       => BRODOMERKUR ST               
BRODOMERKUR ST                 => ENIKON MONTAŽA KUTINA        
ENIKON MONTAŽA KUTINA          => COMET N. MAROF               
COMET N. MAROF                 => GUMIIMPEX                    
GUMIIMPEX                      => KTC KŽ                       
KTC KŽ                         => LURA                         
----------------------------------------------------------------
STALNO STVARAJTE NOVE KUPCE,PREGOVARAJTE,NUDITE RJEŠENJE ZATVRANJA
JER VI VIDITE RJEŠENJE,DRUGI GA NEVIDE ISKORISTITE NEISCRPNI IZVOR.
----------------------------------------------------------------
HEP                            => ABB KA                       
ABB KA                         => FERUM KA                     
FERUM KA                       => MERKUR INTERNATIONAL         
MERKUR INTERNATIONAL           => RAPID VC                     
RAPID VC                       => PETROKEMIJA KUTINA           
PETROKEMIJA KUTINA             => BILOKALNIK IPA               
BILOKALNIK IPA                 => SONIK ZADAR                  
SONIK ZADAR                    => TRGONOM NOVI MAROF           
TRGONOM NOVI MAROF             => TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ   
TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ     => STROJOPROMET                 
STROJOPROMET                   => AMERICAN                     
AMERICAN                       => CROATIA AIRLINES             
CROATIA AIRLINES               => FRANCK                       
----------------------------------------------------------------
                                                               
                                                               
----------------------------------------------------------------
HEP                            => HEP DUBROVNIK                
HEP DUBROVNIK                  => ELEKTROMATERIJAL RI          
ELEKTROMATERIJAL RI            => PLAMEN POŽEGA                
PLAMEN POŽEGA                  => NIVETA OS (USLUGA)           
NIVETA OS (USLUGA)             => TRANSADRIJA RI               
TRANSADRIJA RI                 => ČISTOĆA                      
ČISTOĆA                        => VODOVOD                      
VODOVOD                        => IVAKEM IVANIĆ                
IVAKEM IVANIĆ                  => LURA                         
----------------------------------------------------------------
STVARAJTE MREŽU KUPACA JER IMATE ŠIRINU IMATE PROSTORA,ZATRAŽITE I
VI CD SA SVOJIM ŽELJAMA UZ CIJENU 100,00 KN+PDV ili korištenje
web programa www.zaposljavanje-kompenzacije.com s novim-sviježim
podacima
----------------------------------------------------------------
HEP                            => ABB KA                       
ABB KA                         => FERUM KA                     
FERUM KA                       => MERKUR INTERNATIONAL         
MERKUR INTERNATIONAL           => RAPID VC                     
RAPID VC                       => KOVINOTEHNA                  
KOVINOTEHNA                    => BELIŠĆE                      
BELIŠĆE                        => SONIK ZADAR                  
SONIK ZADAR                    => TRGONOM NOVI MAROF           
TRGONOM NOVI MAROF             => TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ   
TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ     => STROJOPROMET                 
STROJOPROMET                   => AMERICAN                     
AMERICAN                       => CROATIA AIRLINES             
CROATIA AIRLINES               => FRANCK                       
----------------------------------------------------------------
                                                               
                                                               
----------------------------------------------------------------
HEP                            => ABB KA                       
ABB KA                         => HOREX TRADE ZG               
HOREX TRADE ZG                 => CKTZ ZG                      
CKTZ ZG                        => HŽ                           
HŽ                             => PIK VRBOVEC                  
PIK VRBOVEC                    => FERIMPORT                    
FERIMPORT                      => KIO ORAHOVICA                
KIO ORAHOVICA                  => BELIŠĆE                      
BELIŠĆE                        => ELMAT OS                     
ELMAT OS                       => DALEKOVOD ZG                 
DALEKOVOD ZG                   => BONUS VINKOVCI                   
BONUS VINKOVCI                 => LURA                             
----------------------------------------------------------------   
MOŽDA IMATE NEŠTO ILI NEKOGA A NE MOŽETE RJEŠITI,NISTE GA NAŠLI NA
CD-U,OVO JE 0,001% RJEŠENJA OSTALA ZATRAŽITE KOD IZDAVAČA"LOREANA d.o.o."   
----------------------------------------------------------------   
HEP                            => HEP KA                           
HEP KA                         => ELEK. PROIZ. TRGOVINA ZG         
ELEK. PROIZ. TRGOVINA ZG       => BRODOMERKUR ST                   
BRODOMERKUR ST                 => CHROMOS SMOLE                    
"CHROMOS SMOLE                 => POLIMERI ""ŽITNJAK""               
"POLIMERI ""ŽITNJAK""          => HŽ                               
HŽ                             => TŽV                              
TŽV                            => KONZUM                           
KONZUM                         => VINDIJA                          
----------------------------------------------------------------   
                                                               
                                                               
----------------------------------------------------------------
HEP                            => HEP KA                       
HEP KA                         => ELEK. PROIZ. TRGOVINA ZG     
ELEK. PROIZ. TRGOVINA ZG       => METAL ZG                     
METAL ZG                       => METAL MINERAL ZG             
METAL MINERAL ZG               => TLM TVP ŠI                   
TLM TVP ŠI                     => TRANSADRIJA RI               
TRANSADRIJA RI                 => GRAD ZAGREB                  
GRAD ZAGREB                    => ZG CESTE                     
ZG CESTE                       => IGM LEPOGLAVA                
IGM LEPOGLAVA                  => INA                          
INA                            => GRADSKA PLINARA              
----------------------------------------------------------------
NOVI NAČIN EKONOMIJE KOJI NUDIMO , DONOSI VAM SVA RJEŠENJA NA JEDNO
MJESTO,A AKO BIH  VAM DALI SVE,KNJIGA BI BILA TEŠKA STOTINE TONA.
----------------------------------------------------------------
HEP                            => ALSTOM KARLOVAC              
ALSTOM KARLOVAC                => TERMIKA ZG                   
TERMIKA ZG                     => TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ   
TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ     => SAMOBORKA                    
SAMOBORKA                      => DALMACIJA CEMENT             
DALMACIJA CEMENT               => LUKA PLOČE                   
LUKA PLOČE                     => TANKER COMMERCE              
TANKER COMMERCE                => ZADRANKA ZD                  
ZADRANKA ZD                    => LEDO                         
LEDO                           => FRANCK                       
----------------------------------------------------------------
                                                               
                                                               
----------------------------------------------------------------
HEP                            => HEP DUBROVNIK                
HEP DUBROVNIK                  => ELEKTROMATERIJAL RI          
ELEKTROMATERIJAL RI            => PLAMEN PŽ                    
PLAMEN PŽ                      => INA TRGOVINA                 
INA TRGOVINA                   => SIPAS SK                     
SIPAS SK                       => CHROMOS SAMOBOR              
CHROMOS SAMOBOR                => TRGOSTIL D. STUBICA          
TRGOSTIL D. STUBICA            => LURA                         
----------------------------------------------------------------
MULTIMILIONSKA RJEŠENJA MOGU SVIMA POMOĆI,MOGU UBRZATI PROTOK ROBA
I KAPITALA , A SAMIM TIME OTVARAJU NOVU MOGUĆNOST ZA GOSPODARSTVENIKE.
----------------------------------------------------------------
HEP                            => ABB KA                       
ABB KA                         => FERUM KA                     
FERUM KA                       => ROBNI TERMINALI              
ROBNI TERMINALI                => HŽ                           
HŽ                             => JUROGRAD VINKOVCI            
JUROGRAD VINKOVCI              => PP MAKSIMIR                  
PP MAKSIMIR                    => VINDIJA                      
----------------------------------------------------------------
                                                               
                                                               
----------------------------------------------------------------
HEP                            => ABB KA                       
ABB KA                         => FERUM KA                     
FERUM KA                       => ROBNI TERMINALI              
ROBNI TERMINALI                => HŽ                           
HŽ                             => STROJOPROMET ŠENKOVEC        
STROJOPROMET ŠENKOVEC          => TLM TVP ŠI                   
TLM TVP ŠI                     => ELEK. PROM. ZG               
ELEK. PROM. ZG                 => VINDIJA                      
----------------------------------------------------------------
ČESTO STE POMIŠLJALI DA STE OSTAVLJENI I PREPUŠTENI SAMI SEBI,DA
NEPOSTOJI VIZIJA RJEŠENJA , OSIM ONE KOJU SMO DANAS SPOZNALI.
----------------------------------------------------------------
HEP                            => HEP KA                       
HEP KA                         => ELEK. PROIZ. TRGOVINA ZG     
ELEK. PROIZ. TRGOVINA ZG       => BRODOMERKUR ST               
BRODOMERKUR ST                 => GUMIIMPEX                    
GUMIIMPEX                      => TRGOHIT ČAKOVEC              
TRGOHIT ČAKOVEC                => VINDIJA                      
----------------------------------------------------------------
                                                               
                                                               
----------------------------------------------------------------
HEP                            => ALSTOM KARLOVAC              
ALSTOM KARLOVAC                => TERMIKA ZG                   
TERMIKA ZG                     => TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ   
TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ     => ZAGREBAČKI VELESAJAM         
ZAGREBAČKI VELESAJAM           => ILMA LUČKO                   
ILMA LUČKO                     => LABUD ZG                     
LABUD ZG                       => KUTRILIN                     
KUTRILIN                       => BADEL 1862                   
BADEL 1862                     => ČISTOĆA                      
ČISTOĆA                        => TRGOMETAL ZG                 
TRGOMETAL ZG                   => HŽ                           
HŽ                             => ALKOM SINJ                   
ALKOM SINJ                     => KAMEN PAZIN                  
----------------------------------------------------------------
MOŽDA DRUGI NEŽELE RADITI NA OVAKAV NAČIN JER IH ZAMARA,NAJBOLJI
MODEL JE STARI MODEL,A SVE ŠTO TRAŽI RAD I ANGAŽIRANOST NIJE DOBRO.
----------------------------------------------------------------
HEP                            => ABB KA                       
ABB KA                         => FERUM KA                     
FERUM KA                       => ROBNI TERMINALI              
ROBNI TERMINALI                => HŽ                           
HŽ                             => TRGOSTIL D. STUBICA          
TRGOSTIL D. STUBICA            => FRANCK                       
----------------------------------------------------------------
                                                               
                                                               
----------------------------------------------------------------
HEP                            => HEP KA                       
HEP KA                         => ELEK. PROIZ. TRGOVINA ZG     
ELEK. PROIZ. TRGOVINA ZG       => BRODOMERKUR ST               
BRODOMERKUR ST                 => CHROMOS SMOLE                
CHROMOS SMOLE                  => VODOVOD                      
VODOVOD                        => TRGOMETAL ZG                 
TRGOMETAL ZG                   => TV. PARKETA BRESTOVJE        
TV. PARKETA BRESTOVJE          => KOVINOTEHNA                  
KOVINOTEHNA                    => BELIŠĆE                                                  
BELIŠĆE                        => LONJA KUTINA                                             
LONJA KUTINA                   => FRANCK                                                   
----------------------------------------------------------------                           
DOK MI NAPRAVIMO SJEKIRU,JAPANAC NAPRAVI AUTOMOBIL,DOK MI ZA SJEKIRU
DOBIJEMO NAOČALE I METLE I PRETVORIMO U NOVAC , JAPANAC DAJE GRATIS I
METLE I NAOČALE.               
                                                                                           
----------------------------------------------------------------                           
HEP                            => ALSTOM KARLOVAC                                          
ALSTOM KARLOVAC                => TERMIKA ZG                                               
TERMIKA ZG                     => TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ                               
TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ     => GUMIIMPEX                                                
GUMIIMPEX                      => VATROPROMET                                              
VATROPROMET                    => INKOP POZNANOVEC                                         
INKOP POZNANOVEC               => VINDIJA                                                  
----------------------------------------------------------------                           
                                                                                           
                                                               
----------------------------------------------------------------
HEP                            => HEP KA                       
HEP KA                         => ELEK. PROIZ. TRGOVINA ZG     
ELEK. PROIZ. TRGOVINA ZG       => DALEKOVOD ZG                 
DALEKOVOD ZG                   => POLJOP. ŠIR. POTROŠNJA       
POLJOP. ŠIR. POTROŠNJA         => FERIMPORT                    
FERIMPORT                      => SAPONIJA OS                  
SAPONIJA OS                    => TREKSA ROMA ZG               
TREKSA ROMA ZG                 => COCA COLA                    
COCA COLA                      => VETROPAK STRAŽA              
VETROPAK STRAŽA                => INA                          
INA                            => IZOMONT                      
----------------------------------------------------------------
DOK MI DOGOVORIMO SASTANAK SA POTENCIJALNIM KUPCOM , PROIZVOĐAČ
ČEKAJUĆI UMRE.
----------------------------------------------------------------
HEP                            => ALSTOM KARLOVAC              
ALSTOM KARLOVAC                => TERMIKA ZG                   
TERMIKA ZG                     => TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ   
TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ     => SAMOBORKA                    
SAMOBORKA                      => INDUSTROGRADNJA LIČKO LEŠĆE  
INDUSTROGRADNJA LIČKO LEŠĆE    => BELIŠĆE                      
BELIŠĆE                        => GUMIIMPEX                    
GUMIIMPEX                      => MERKATOR                     
MERKATOR                       => VINDIJA                      
----------------------------------------------------------------
                                                               
                                                               
----------------------------------------------------------------
HEP                            => ABB KA                       
ABB KA                         => TERMIKA ZG                   
TERMIKA ZG                     => TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ   
TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ     => ZAGREBŠPED                   
ZAGREBŠPED                     => ZRAČNA LUKA ZG               
ZRAČNA LUKA ZG                 => CROATIA AIRLINES             
CROATIA AIRLINES               => FRANCK                       
----------------------------------------------------------------
MNOGI NAJVIŠE VOLE RADITI , DA IM SE ISPORUČENA ROBA ILI USLUGA
PLATE , LIKVIDNOM MASOM,MEĐUTIM , NAD PROIZVODOM JE MALO NOVČANE MASE
PA SE TOLIKO RADI KOLIKO IMA NOVACA , A ZA NEKE KONCESIJA NIJE NOVAC.
----------------------------------------------------------------
HEP                            => HEP DUBROVNIK                
HEP DUBROVNIK                  => ELEKTROMATERIJAL RI          
ELEKTROMATERIJAL RI            => EL. KONTAKT                  
EL. KONTAKT                    => ZAGREBŠPED                   
ZAGREBŠPED                     => ZRAČNA LUKA ZG               
ZRAČNA LUKA ZG                 => ŽITNJAK TRGOVINA             
ŽITNJAK TRGOVINA               => KRAŠ                         
KRAŠ                           => KATRAN                       
----------------------------------------------------------------
                                                               
                                                               
----------------------------------------------------------------
HEP                            => HEP KA                       
HEP KA                         => ELEK. PROIZ. TRGOVINA ZG     
ELEK. PROIZ. TRGOVINA ZG       => BRODOMERKUR ST               
BRODOMERKUR ST                 => CHROMOS SMOLE                
"CHROMOS SMOLE                 => POLIMERI ""ŽITNJAK""           
"POLIMERI ""ŽITNJAK""          => HŽ                           
HŽ                             => SMIT COMMERCE                
SMIT COMMERCE                  => BONUS VINKOVCI               
BONUS VINKOVCI                 => LURA                         
----------------------------------------------------------------
PITAMO SE KOLIKO DUGO ĆE TRAJATI OVAKAV OBLIK PRIVREĐIVANJA?,
NAJVJEROJATNIJE DOK SVI DRUGI RADE OKO NAS , A MI GLEDAMO I
PROCJENJUJEMO DA SU LUDI.
----------------------------------------------------------------
HEP                            => ALSTOM KARLOVAC              
ALSTOM KARLOVAC                => TERMIKA ZG                   
TERMIKA ZG                     => TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ   
TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ     => STROJOPROMET                 
STROJOPROMET                   => ROBNI TERMINALI              
ROBNI TERMINALI                => HŽ                           
HŽ                             => ALKOM SINJ                   
ALKOM SINJ                     => KAMEN PAZIN                  
----------------------------------------------------------------
                                                               
                                                               
----------------------------------------------------------------
HEP                            => HEP KA                       
HEP KA                         => ELEK. PROIZ. TRGOVINA ZG     
ELEK. PROIZ. TRGOVINA ZG       => METAL ZG                     
METAL ZG                       => METAL MINERAL ZG             
METAL MINERAL ZG               => TLM TVP ŠI                   
TLM TVP ŠI                     => TRANSADRIJA RI               
TRANSADRIJA RI                 => ZRAČNA LUKA ST               
ZRAČNA LUKA ST                 => BRODOMERKUR ST               
BRODOMERKUR ST                 => CHROMOS SMOLE                
"CHROMOS SMOLE                 => POLIMERI "ŽITNJAK"           
"POLIMERI ""ŽITNJAK""          => HŽ                           
HŽ                             => DZ. ZAGREB                   
DZ. ZAGREB                     => ANTUNOVIĆ                    
ANTUNOVIĆ                      => INA                          
INA                            => GRADSKA PLINARA              
----------------------------------------------------------------
POZNATO NAM JE DA SU PUTNICI MORALI OBIĆI SVE OVE GRADOVE I SUBJEKTE,
A PEKO OVOG PROGRAMA DRUGI DOLAZE K VAMA,JER IMATE VI OVAJ PROGRAM I
IMAJU I DRUGI , PA SE INTERESI POVEZUJU.
----------------------------------------------------------------
HEP                            => ALSTOM KARLOVAC              
ALSTOM KARLOVAC                => TERMIKA ZG                   
TERMIKA ZG                     => TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ   
TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ     => HŽ                           
HŽ                             => STUDIO GT ZG                 
STUDIO GT ZG                   => TANKER COMMERCE              
TANKER COMMERCE                => ELKA                         
ELKA                           => MUNJA ZG                     
MUNJA ZG                       => BILJE MERKANT                
BILJE MERKANT                  => VINDIJA                      
----------------------------------------------------------------
                                                               
                                                               
----------------------------------------------------------------
HEP                            => HEP KA                       
HEP KA                         => ELEK. PROIZ. TRGOVINA ZG                                         
ELEK. PROIZ. TRGOVINA ZG       => DALEKOVOD ZG                                                     
DALEKOVOD ZG                   => POLJOP. ŠIR. POTROŠNJA                                           
POLJOP. ŠIR. POTROŠNJA         => FERIMPORT                                                        
FERIMPORT                      => ROTO METAL PROMET SAMOBOR                                        
ROTO METAL PROMET SAMOBOR      => RAPID VC                                                         
RAPID VC                       => KOVINOTEHNA                                                      
KOVINOTEHNA                    => BELIŠĆE                                                          
BELIŠĆE                        => BILJE MERKANT                                                    
BILJE MERKANT                  => VINDIJA                                                          
----------------------------------------------------------------                                   
OVDJE SMO VAM OTVORILI POSLA ZA NAREDNIH 100 GODINA,PROBAJTE IZRAČUNATI
UŠTEDU , I SAMO UŠTEDU,PRETVORITE U PROFIT,ZATO NAM DOSTAVITE PODATKE
NA E-MAIL: posredovanje@vip.hr                                   
----------------------------------------------------------------                                   
HEP                            => HEP KA                                                           
HEP KA                         => ELEK. PROIZ. TRGOVINA ZG                                         
ELEK. PROIZ. TRGOVINA ZG       => BRODOMERKUR ST               
BRODOMERKUR ST                 => SAMOBORKA                    
SAMOBORKA                      => INDUSTROGRADNJA LIČKO LEŠĆE  
INDUSTROGRADNJA LIČKO LEŠĆE    => VIG ZG                       
VIG ZG                         => GRAMAT ZAGREB                
GRAMAT ZAGREB                  => MONTKEMIJA ZAPREŠIĆ          
----------------------------------------------------------------
                                                               
                                                               
----------------------------------------------------------------
HEP                            => ABB KA                       
ABB KA                         => FERUM KA                     
FERUM KA                       => STROJOPROMET                 
STROJOPROMET                   => ROBNI TERMINALI              
ROBNI TERMINALI                => HŽ                           
HŽ                             => TRGOSTIL D. STUBICA          
TRGOSTIL D. STUBICA            => FRANCK                                                               
----------------------------------------------------------------                                       
FINANCIJE SU DINAMIČNE I STALNO SE STVARAJU PROMJENE,RAĐANJA I                                        
UMIRANJA,S TOGA DOPRINESITE OVOM PROGRAMU ISCRPLJUJUĆI ISTINU,
VRŠITE NADGRADNJU I ZADIVITE SVIJET .                                       
----------------------------------------------------------------                                       
HEP                            => HEP KA                                                               
HEP KA                         => ELEK. PROIZ. TRGOVINA ZG                                             
ELEK. PROIZ. TRGOVINA ZG       => BRODOMERKUR ST                                                       
BRODOMERKUR ST                 => CHROMOS SMOLE                                                        
"CHROMOS SMOLE                 => POLIMERI "ŽITNJAK"                                                   
"POLIMERI ""ŽITNJAK""          => HŽ                                                                   
HŽ                             => MOSLAVKA KUTINA                                                      
MOSLAVKA KUTINA                => MOSLAVINA KUTINA                                                     
MOSLAVINA KUTINA               => HIDRAULIKA KURELJA SESV. KRALJ                                       
HIDRAULIKA KURELJA SESV. KRALJ => TRGOSTIL D. STUBICA                                                  
TRGOSTIL D. STUBICA            => LURA                                                                 
----------------------------------------------------------------
                                                               
                                                               
----------------------------------------------------------------
HEP                            => HEP KA                       
HEP KA                         => ELEK. PROIZ. TRGOVINA ZG     
ELEK. PROIZ. TRGOVINA ZG       => BRODOMERKUR ST               
BRODOMERKUR ST                 => CHROMOS SMOLE                
"CHROMOS SMOLE                 => POLIMERI ""ŽITNJAK""           
"POLIMERI ""ŽITNJAK""          => HŽ                           
HŽ                             => TŽV                          
TŽV                            => SAVA PROMET                  
SAVA PROMET                    => PP MAKSIMIR                  
PP MAKSIMIR                    => VINDIJA                      
----------------------------------------------------------------
DALI SMO MNOGO RJEŠENJA ZA PRAVLJENJE UČINKA,MEĐUTIM,VI MOŽETE
DODAVATI SVOJA RJEŠENJA AKO IMATE KONCESIJU I TIME STVARATI PROFIT,
ZASTUPAJTE DRUGE,KAKO BI LAKŠE DOŠLI DO PROFITA,SVEPODATKE UNOSITE
U PROGRAM IZ BILJEŽNICE ,KAKO BI VAM SE OLAKŠAO POSAO.
----------------------------------------------------------------
HEP                            => ABB KA                       
ABB KA                         => 3 MAJ TIBO MATULJI           
3 MAJ TIBO MATULJI             => TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ   
TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ     => INTEREUROPA RTC VARAŽDIN     
INTEREUROPA RTC VARAŽDIN       => OBRT DIJANA VARAŽDIN         
OBRT DIJANA VARAŽDIN           => VARAŽDIN BREG OBRT           
VARAŽDIN BREG OBRT             => RIGETA ZAGREB                
RIGETA ZAGREB                  => ŽITO OSIJEK                  
ŽITO OSIJEK                    => PETROKEMIJA KUTINA           
PETROKEMIJA KUTINA             => HŽ                           
HŽ                             => SAVA PROMET                  
SAVA PROMET                    => PP MAKSIMIR                  
PP MAKSIMIR                    => VINDIJA                      
----------------------------------------------------------------
                                                               
                                                               
----------------------------------------------------------------
HEP                            => ABB KA                       
ABB KA                         => FERUM KA                     
FERUM KA                       => ROBNI TERMINALI              
ROBNI TERMINALI                => HŽ                           
HŽ                             => DUBRAVA PROMET               
DUBRAVA PROMET                 => PLAMEN PŽ                    
PLAMEN PŽ                      => IGM LEPOGLAVA                
IGM LEPOGLAVA                  => INA                          
INA                            => FRANCK                       
----------------------------------------------------------------
UZMIMO DA NEUSPJETE PRODATI SVOJ DIO KONCESIJA KOJE STE PLANIRALI,
VRŠITE PRODAJU CD-A PO 100,00 KN +PDV ili WEB PROGRAMA-ALATA,REKLAMIRAJUĆI SEBE I DRUGE,
UNESITE BAREM SVOJ MALI DIO U PROGRAM,ŠTETA JE DA VAŠA STVAR NE
POKRENE DRUGE STVARI.
----------------------------------------------------------------
HEP                            => HEP DUBROVNIK                
HEP DUBROVNIK                  => ELEKTROMATERIJAL RI          
ELEKTROMATERIJAL RI            => EL. KONTAKT                  
EL. KONTAKT                    => ZAGREBŠPED                   
ZAGREBŠPED                     => ZRAČNA LUKA ZG               
ZRAČNA LUKA ZG                 => CROATIA AIRLINES             
CROATIA AIRLINES               => LURA                         
----------------------------------------------------------------
                                                               
                                                               
----------------------------------------------------------------
HEP                            => ABB KA                       
ABB KA                         => 3 MAJ TIBO MATULJI           
3 MAJ TIBO MATULJI             => TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ   
TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ     => HŽ                           
HŽ                             => MOSLAVKA KUTINA              
MOSLAVKA KUTINA                => MOSLAVINA KUTINA                                 
MOSLAVINA KUTINA               => LONJA KUTINA                                     
LONJA KUTINA                   => FRANCK                                           
----------------------------------------------------------------                   
ŠTO AKO OVDJE NEMA POSLA? VI STE VJEROJATNO VAN ZEMALJAC PA JE
NEOPHODNO PUNO VREMENA DA SEVE OVO PREPOZNATE.                   
----------------------------------------------------------------                   
HEP                            => ALSTOM KARLOVAC                                  
ALSTOM KARLOVAC                => TERMIKA ZG                                       
TERMIKA ZG                     => TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ                       
TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ     => HŽ                                               
HŽ                             => DUBRAVA PROMET                                   
DUBRAVA PROMET                 => INSTALOTEHNA                                     
INSTALOTEHNA                   => MONTKEMIJA ZAPREŠIĆ                              
----------------------------------------------------------------                   
                                                                                   
                                                                           
----------------------------------------------------------------           
HEP                            => ABB KA                                   
ABB KA                         => TERMIKA ZG                               
TERMIKA ZG                     => TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ               
TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ     => HŽ                                       
HŽ                             => DZ. ZAGREB                               
DZ. ZAGREB                     => ANTUNOVIĆ                                
ANTUNOVIĆ                      => INA                                      
INA                            => GRADSKA PLINARA                          
----------------------------------------------------------------           
                  
            
----------------------------------------------------------------           
HEP                            => HEP KA                                   
HEP KA                         => ELEK. PROIZ. TRGOVINA ZG                 
ELEK. PROIZ. TRGOVINA ZG       => BRODOMERKUR ST               
BRODOMERKUR ST                 => ENIKON MONTAŽA KUTINA        
ENIKON MONTAŽA KUTINA          => INA                          
INA                            => FRANCK                       
----------------------------------------------------------------
SVE DALJE UNAPREĐUJTE SAMI,POVEZUJTE TRŽIŠTE,POVEĆAJTE GOSPODARSKE
AKTIVNOSTI,A MI VAM STOJIMO NA RASPOLAGANJU,posredovanje@vip.hr
----------------------------------------------------------------
HEP                            => ABB KA                       
ABB KA                         => HOREX TRADE ZG               
HOREX TRADE ZG                 => CKTZ ZG                      
CKTZ ZG                        => HŽ                           
HŽ                             => LOVINČIĆ                     
LOVINČIĆ                       => ČISTOĆA                      
ČISTOĆA                        => TRGOMETAL ZG                 
TRGOMETAL ZG                   => CROATIA OSIGURANJE ZABOK     
CROATIA OSIGURANJE ZABOK       => TRGOCENTAR ZABOK             
TRGOCENTAR ZABOK               => KONZUM                       
KONZUM                         => VINDIJA                      
----------------------------------------------------------------
                                                               
                                                               
----------------------------------------------------------------
HEP                            => ABB KA                       
ABB KA                         => 3 MAJ TIBO MATULJI           
3 MAJ TIBO MATULJI             => TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ   
TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ     => SAMOBORKA                    
SAMOBORKA                      => DALMACIJA CEMENT             
DALMACIJA CEMENT               => INA                          
INA                            => IZOMONT                      
----------------------------------------------------------------
DANAS NAJČEŠĆE LJUDI GOVORE,KASNI MI PLAĆA,POSLODAVAC JE NEPOŠTEN,
A KAD GA PITAMO ŠTO RADI,ČIME SE BAVI ?,KAŽE,DA JE KOMERCIJALISTA
U NEKOJ TVRTCI,A KAD GA PITAMO,
DA NABROJI 10 PRIVREDNIH SUBJEKATA ZA 5 MINUTA,NAJČEŠĆE NABROJI 3 SUBJEKTA
I KAŽE DA MU JE STAO MOZAK.
A KAD ČOVJEKU STANE MOZAK NA TREĆEM SUBJEKTU,KAKO MU MOZAK NE STANE NA
TREĆOJ PLAĆI,ON I DALJE TRAŽI PLAĆU OD POSLODAVCA UMJESTO DA JE SAM OSIGURA.                                                              
                                                               
----------------------------------------------------------------
HEP                            => ALSTOM KARLOVAC              
ALSTOM KARLOVAC                => TERMIKA ZG                   
TERMIKA ZG                     => TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ   
TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ     => ZAGREBAČKI VELESAJAM         
ZAGREBAČKI VELESAJAM           => ILMA LUČKO                   
ILMA LUČKO                     => LABUD ZG                     
LABUD ZG                       => KUTRILIN                     
KUTRILIN                       => BADEL 1862                   
BADEL 1862                     => ČISTOĆA                      
ČISTOĆA                        => INA                          
INA                            => GRADSKA PLINARA              
----------------------------------------------------------------
                                                               
                                                               
----------------------------------------------------------------
HEP                            => ABB KA                       
ABB KA                         => TERMIKA ZG                   
TERMIKA ZG                     => TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ   
TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ     => ZAGREBŠPED                   
ZAGREBŠPED                     => ZRAČNA LUKA ZG               
ZRAČNA LUKA ZG                 => ŽITNJAK TRGOVINA             
ŽITNJAK TRGOVINA               => KRAŠ                         
KRAŠ                           => KATRAN                       
----------------------------------------------------------------
ŠTO BI SE DOGODILO TIM LJUDIMA  DA ODU NA MJESEC,I TAMO IM STANE MOZAK,
NARAVNO , I DRUGI IDU NA MJESEC,VJEROJATNO BI BILO NAŠIH NAJVIŠE , KOJI BI
MORALI OSTATI VJEČNO NA MJESECU.
                                                              
                                                               
----------------------------------------------------------------
HEP                            => ABB KA                       
ABB KA                         => 3 MAJ TIBO MATULJI           
3 MAJ TIBO MATULJI             => TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ   
TERMIKA N. MAROF DOBAVLJAČ     => SAMOBORKA                    
SAMOBORKA                      => VODOOPSKRBA I ODVODNJA       
VODOOPSKRBA I ODVODNJA         => VODOTEHNIKA ZG               
VODOTEHNIKA ZG                 => MIV VARAŽDIN                 
MIV VARAŽDIN                   => INA                          
INA                            => GRADSKA PLINARA              
----------------------------------------------------------------
KAD NEŠTO IZNOSIM , KAO DA JE SVE STALO ,A NIJE,................


AUTOR:Dinko Jeleč,nastavite,gradite i izgrađujte tržište.